ฉลาก สคบ.

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับการบริโภคเข้าสู่ร่างกาย จะต้องมีการติด “ฉลาก สคบ.” แสดงรายการส่วนประกอบที่แพ็กกิ้งสินค้า ดังนั้นฉลาก สคบ. จึงมีความจำเป็นอย่างมากที่จะต้องผลิต การเลือกชนิดของสติ๊กเกอร์เพื่อนำมาพิมพ์ฉลากสินค้านั้น ก็ต้องคำนึงถึงความเหมาะสมกับสินค้าด้วย บางชนิดอาจต้องแช่ในน้ำเช่นพวกเครื่องดื่มชูกำลัง บางชนิดต้องเก็บในตู้เย็น ดังนั้นการเลือกชนิดของสติ๊กเกอร์ให้เหมาะกับสินค้านั้นๆ จึงสำคัญ

ฉลาก สคบ.
ฉลาก สคบ.แบบโดนน้ำได้