ฉลากสินค้า

ข้อมูลในฉลากสินค้า เป็นสิ่งที่เราต้องให้ความสำคัญ

 

ไม่ใช่เรื่องแปลกที่เราต้องให้ความสำคัญกับผลิตภัณฑ์สินค้าของเราอย่างเต็มที่ เพราะนั่นหมายถึง ยอดขายที่นำมาสู่การเจริญเติบโตของบริษัทหรือองค์กรณ์เจ้าของผลิตภัณฑ์นั่น แต่ก่อนที่ผลิตภัณฑ์หรือสินค้าของเรานั่นจะนำออกสู่ตลาดนั่น เราต้องมีฉลากสินค้า ที่เป็นฉลากบอกรายละเอียดของสินค้าของเรา ที่จะทำให้ผู้ซื้อสินค้าของเราหรือผู้บริโภคนั้น ได้ใช้ในการประกอบการตัดสินใจ

 

 

 

ข้อมูลในฉลากต้องเป็นข้อมูลที่รวบยอดชัดเจน และเป็นประโยชน์กับผู้ซื้อเมื่อเขาเห็นแล้ว สามารถตัดสินใจได้อย่างถูกต้องและแม่นยำ

 

 

 

ส่วนใหญ่เนื้อหาบนฉลากสินค้า คงหนีไม่พ้น ที่ประกอบไปด้วย  ชื่อสินค้าของเรา, เครื่องหมายการ, โลโก้, ทะเบียนการค้า, สถานที่ตั้งในการติดต่อ,ขนาดหรือปริมาณของสินค้า,วิธีใช้คำแนะนำหรือข้อห้าม คำเตือน,โภชณาการ, วันเดือนปีที่ผลิตและวันหมดอายุ,ตัวเลขราคาที่ชัดเจน และบาร์โค้ดหรือฉลากบาร์โค้ด ต่างๆเหล่านี้ต้องให้ความสำคัญ

 

 

แต่สิ่งหนึ่งที่เราจะต้องคำนึงถึงในขบวนการทำฉลากสินค้าของเราออกมา นั่นคือการพิมพ์ฉลากสินค้า เพราะนั่นหมายถึงความสวยงามความโดดเด่นที่ผู้ซื้อเมื่อเขามองเห็น สามารถตีความในฉลากนั้นได้อย่างถูกต้อง โดยเฉพาะตัวหนังสือที่ใช้พิมพ์ลงไปในฉลากสินค้า หรือฟอนต์ตัวอักษรนั่น ต้องเห็นง่าย ชัดเจน ตีความไม่สับสน สุดท้ายสีในฉลากสินค้าก็ต้องให้คาวมสำคัญให้เหมาะสมกับสินค้าของเราเช่นกัน ไม่ฉูดฉาด ทับซ้อน จนสับสน

โดยรวมแล้วเราคงต้องให้ความสำคัญต่อฉลากสินค้าของเราแพ้ไปกว่าสินค้าของเราเลย เพราะทุกอย่างคือการเผยแพร่ออกไป ผู้ซื้อจะรู้จักเราและประกอบการการตัดสินใจก็มาจากฉลากสินค้านี้แหละ

ดูข้อมูลเพิ่มเติมจากลิงค์ข้างล่าง

ยังมีข้อมูลฉลากสินค้าที่ควรรู้

ทีมลาเบล ไทย พร้อมงานพิมพ์ฉลากสินค้า สีสวยสด แม่นยำ  086 3807459