งานทำสติ๊กเกอร์สินค้า อีกชนิดหนึ่ง

 

 

 

เรียกว่า สติ๊กเกอร์หางหนู รูปร่างอาจจะแปลกจากสติ๊กเกอร์แบบอื่น เพราะว่า เป็นฉลากสติ๊กเกอร์ที่มีปลายด้านหนึ่งเรียวเล็ก เอาไว้คล้องรอบสินค้าที่ใช้ติด โดยมากจะนิยมใช้กับทรัพย์สินมีค่าเช่น แหวนเพชร สร้อยทองคำ อื่นๆ ฉลากสติ๊กเกอร์หางหนูด้านที่มีพื้นที่พิมพ์ สามารถพิมพ์โลโก้และข้อมูลสินค้าได้ด้วย

 

ลาเบล ไทย ให้คำปรึกษางานพิมพ์ ฉลากสินค้า