นามบัตร

บริษัท ไวซ เนส ซีสเต็มส์ จำกัด

ผู้ดำเนินกิจการ อวิสุทธิ์ พรหมมากรณ์

สำนักงานใหญ่ 30/479 ซอย นวมินทร์ 80 แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่มกรุงเทพมหานคร 10230

ทะเบียนนิติบุคคล 0105547125015

มือถือ 086-380-7459 , 082-254-5156 , 066-1629-424

โทรศัพท์ 0-2936-8440-1

โทรสาร 0-2936-8442

อีเมล awisut@hotmail.com, saleswns_156@hotmail.com

Line ID

แผนที่บริษัท