สติ๊กเกอร์ที่น่าใช้งาน

                ถือว่าเป็นรูปแบบอีกสติ๊กที่สะดวกในการใช้งาน สติ๊กเกอร์ความร้อน สติกเกอร์กันน้ำสำหรับเครื่องพิมพ์สติกเกอร์ ลักษณะเป็นแบบให้ความร้อนโดยตรง แบบนี้เรียกว่าไม่ต้องใช้หมึกให้ยุ่งยากอะไรเลย  เมื่อเราทำการพิมพ์แล้ว สามารถนำไปติดกล่องฉลากสินค้าได้โดยตรงไม่ต้องเสียเวลามากมายในการหุ้มซองพลาสติกลงไป และยังประหยัดโดยไม่ต้องใส่ผ้าหมึก สติ๊กเกอร์ความร้อน

 

นี่คือความหมายของสติ๊กเกอร์ความร้อน